Hjælp til fortegnelser om myndighedens behandling af persondata

16-04-2020
Digitale løsninger

Efter databeskyttelsesforordningen skal institutionerne føre fortegnelser over, hvordan de behandler persondata. Økonomistyrelsens hjælpefortegnelser hjælper institutionerne på de områder, hvor de behandler persondata ved brug af de fællesstatslige it-systemer.

Alle institutioner skal kunne påvise, at de efterlever kravene i databeskyttelsesforordningen ved at føre fortegnelse over deres behandling af persondata.

For de institutioner, der anvender Økonomistyrelsens fællesoffentlige it-systemer er en række administrative processer sammenlignelige på tværs af staten.

Derfor har Økonomistyrelsen i regi af Cirkulæreskrivelse om fælles dataansvar vedrørende de fællesoffentlige systemer (CIS nr. 9223 af 23. marts 2018) udarbejdet en række hjælpefortegnelser, som kan hjælpe institutionerne i udarbejdelsen af egne fortegnelser over behandlingsaktiviteter ved brug af de fællesoffentlige it-systemer.

Økonomistyrelsens hjælpefortegnelser indeholder information om blandt andet:

  • Generelle formål, som systemet er tiltænkt at understøtte hos institutionen
  • Typer persondata, som er tiltænkt at anvende i systemerne
  • Geografisk placering af data
  • Standardbeskrivelse af Økonomistyrelsens ansvar for sikkerheden

Som kunde, der benytter systemerne, kan du rekvirere hjælpefortegnelserne ved at sende en mail til

Læs mere om fælles dataansvar her