Hjælp til fortegnelser om myndighedens behandling af persondata

16-04-2020
Systemer

Efter databeskyttelsesforordningen skal institutionerne føre fortegnelser over, hvordan de behandler persondata. Økonomistyrelsens hjælpefortegnelser hjælper institutionerne på de områder, hvor de behandler persondata ved brug af de fællesstatslige it-systemer.

Alle institutioner skal kunne påvise, at de efterlever kravene i databeskyttelsesforordningen ved at føre fortegnelse over deres behandling af persondata.

For de institutioner, der anvender Økonomistyrelsens fællesoffentlige it-systemer er en række administrative processer sammenlignelige på tværs af staten.

Derfor har Økonomistyrelsen i regi af Cirkulæreskrivelse om fælles dataansvar vedrørende de fællesoffentlige systemer (CIS nr. 9223 af 23. marts 2018) udarbejdet en række hjælpefortegnelser, som kan hjælpe institutionerne i udarbejdelsen af egne fortegnelser over behandlingsaktiviteter ved brug af de fællesoffentlige it-systemer.

Økonomistyrelsens hjælpefortegnelser indeholder information om blandt andet:

  • Generelle formål, som systemet er tiltænkt at understøtte hos institutionen
  • Typer persondata, som er tiltænkt at anvende i systemerne
  • Geografisk placering af data
  • Standardbeskrivelse af Økonomistyrelsens ansvar for sikkerheden

Som kunde, der benytter systemerne, kan du rekvirere hjælpefortegnelserne ved at sende en mail til

Læs mere om fælles dataansvar her