Status på genudbud af sikkerhedssoftwareaftalen

23-09-2019
Indkøb

Genudbuddet forventes nu offentliggjort i begyndelsen af 4. kvartal 2019.

Den fællesstatslige aftale om sikkerhedssoftware var i Statens Indkøbsprogram planlagt genudbudt i tredje kvartal 2019.

Forventningen er nu, at genudbuddet i stedet offentliggøres i begyndelsen af fjerde kvartal. Det forventes fortsat, at den nye aftale vil træde i kraft 1. januar 2020.

Genudbuddet forventes gennemført som miniudbud på SKI’s (Staten og Kommunernes Indkøbsservice) rammeaftale for standardsoftware (02.06).

Se oversigt over Igangværende og kommende udbud i Statens Indkøb

Læs kontraktmaterialet på SKI’s hjemmeside