SKI’s brændstofaftale bliver forpligtende for staten fra juni 2020

20-09-2019
Indkøb

SKI er i gang med genudbuddet af deres rammeaftale for brændstof og fyringsolie (50.85). Når aftalen forventeligt træder i kraft 1. juni 2020, vil statslige institutioner blive forpligtet til at bruge aftalen. Det har den tidligere regering besluttet på et økonomiudvalgsmøde (ØU) den 1. maj 2019.

En forudgående analyse og en dialog med ”brændstoftunge” ministerier har vist, at statslige institutioner i høj grad allerede anvender den nuværende brændstofaftale hos SKI som frivillig part. Ved at samle og forpligte den statslige og kommunale volumen på den kommende aftale upfront, forventes der at kunne opnås prisreduktioner på aftalen i form af højere tilbudte rabatsatser fra tilbudsgiverne.

Når aftalen træder i kraft, bliver den en del af Statens Indkøbsprogram, og statslige institutioner vil således være tilsluttet aftalen automatisk. Institutioner med egne brændstofaftaler forpligtes først til at anvende SKI’s aftale ved udløb af egen aftale. For så vidt angår Forsvarsministeriet, tages der ved udløb af egen aftale i 2021 særskilt stilling til ministeriets videre aftaleforhold, dog forpligtes Forsvarsministeriet på indkøb af fyringsolie på SKI-aftalen allerede ved aftalestart forventeligt i juni 2020.

Hvis I har spørgsmål til den nuværende eller kommende brændstofaftale, kan I kontakte SKI. Hvis I har spørgsmål til den statslige forpligtelse på aftalen, kan I kontakte Statens Indkøb.