Rammeaftale vedrørende indkøb af ydelser hos kontrolcentral (Kontrolcentralaftalen) er tildelt

15-09-2019
Indkøb

Moderniseringsstyrelsen har den 13. september 2019 tildelt rammeaftale vedrørende indkøb af ydelser hos kontrolcentral til G4S Security Services A/S.

Kontraktperiode og leverandør

Moderniseringsstyrelsen har den 13. september 2019 tildelt rammeaftale vedrørende indkøb af ydelser hos kontrolcentral til G4S Security Services A/S.

Standstill-perioden udløber ved udgangen af den 23. september 2019, hvorefter aftalen kan underskrives.

Kontrolcentralaftalen træder forventeligt i kraft den 1. januar 2020 og løber til og med den 31. december 2023.

Kontakt

Relevante dokumenter og øvrig information om kontrolcentralaftalen vil fra rammeaftalens ikrafttræden være tilgængelige i IndFak.

Spørgsmål til aftalen kan rettes til Statens Indkøb via kontaktsystemet.