Tre leverandører prækvalificeret i genudbuddet af Statens Lønløsning

10-09-2019
Digitale løsninger

Moderniseringsstyrelsen har prækvalificeret tre ansøgere til at afgive tilbud på kontrakt om drift og vedligeholdelse, legacy reduktion og udvikling mv. af Statens Lønløsning.

Den 8. juli 2019 sendte Moderniseringsstyrelsen Statens Lønløsning i udbud. Den kommende leverandør skal foruden drift af systemet gennemføre en væsentlig legacy reduktionsopgave i form af en recoding og transformation af løsningen til en moderniseret teknisk platform.

Moderniseringsstyrelsen har på baggrund af de indkomne prækvalifikationsanmodninger udvalgt tre kompetente ansøgere som opfordres til at afgive tilbud. 

De prækvalificerede leverandører er:

  • DXC Technology Danmark A/S, med Scott/Tiger A/S, KPMG P/S og Netcompany A/S som underleverandører
  • KMD A/S, med IBM Danmark ApS som underleverandør
  • Silkeborg Data, med CGI Danmark A/S og JN Data A/S som underleverandører 

Udbuddet gennemføres efter reglerne om udbud med forhandling. Tilbudsfristen for første forhandlingstilbud er fredag den 8. november 2019, kl. 09.00.
Moderniseringsstyrelsen forventer at foretage endelig tildeling senest i maj 2020. 

Moderniseringsstyrelsen takker for den store interesse, der har været i forbindelse med den forudgående markedsdialog. Vi glæder os til det videre forløb sammen med tre kompetente tilbudsgivere.