Pop-up Campus sætter fokus på læring til medarbejderne

23-09-2019
Digitale løsninger

Moderniseringsstyrelsen er klar med et nyt koncept, 'Pop-up Campus', som skal sætte fokus på læring og kompetenceudvikling i de offentlige organisationer. Her hjælper konsulenter fra vores Campus-team din organisation med, hvordan e-læringskurser bedst kan bruges som en del af en læringskultur.

Formålet med Pop-up Campus er at skabe større opmærksomhed omkring Campus’ mange muligheder for at understøtte medarbejdernes læringsplan og udvikling. Det handler om at synliggøre, hvordan e-læringskurser kan bruges og kombineres i forskellige kontekster.

Medarbejderne kan tage kurser i compliance for at lære, hvad det indebærer at arbejde i det offentlige. HR kan også vælge at skubbe kurserne ud, hvis det er relevant for hele organisationen. Personaleledere kan bruge kurserne ”Mødeledelse” og ”Feedback” til at understøtte en god møde- og feedbackkultur i afdelingen. Den enkelte medarbejder kan tage værktøjskurser, når de har brug for det ift. deres daglige opgaver. Det kan f.eks. være, at kurset ”Effektmåling” er relevant ved opstart af et projekt, eller at kurset ”Personametoden” kan inspirere til brugerundersøgelser.

Kampagneelementer

Pop-up Campus kan bestå af en række kommunikationsaktiviteter, som I kan vælge imellem. I bestemmer også, om det skal være for hele ministeriet eller enkelte styrelser.

  • Kommunikation på intranet
  • Formidling til ledere
  • Kommunikation direkte til medarbejdere
  • Præsentation for ledere
  • Præsentation på et fællesmøde
  • Opsætning af roll-ups i fællesarealer
  • Besøg af e-læringskonsulenter på en stand (Evt. i frokostpausen)

Hvis I er interesseret i at høre mere om konceptet, kan I skrive til .