Ny fond giver statens medarbejdere nye muligheder for efteruddannelse

04-09-2019

Den Statslige Kompetencefond på 172 millioner kroner gør det fra i dag nemmere for ca. 180.000 ansatte i staten at få videreuddannelse på jobbet. For fremtiden skal der være større fokus på den enkeltes behov for, og ønsker til, kompetenceudvikling i arbejdslivet. Fonden er et resultat af overenskomstforhandlingerne i 2018.

I dag, onsdag den 4. september, bliver Den Statslige Kompetencefond lanceret, og der bliver dermed åbnet op for en indsats, der giver de statsligt ansatte større muligheder for individuel efter- og videreuddannelse, end der hidtil har været. 

Der er afsat 172 millioner kroner til fondens arbejde, som skal understøtte og fremme et stærkt fokus på kompetenceudvikling hos alle medarbejdergrupper i staten i de næste år.

Alle medarbejdere vil i fremtiden møde nye kompetencekrav, opgaver og karriereveje, hvilket kræver et vedblivende fokus på kompetenceudvikling af den enkelte.

Én af målsætningerne for fonden er derfor at understøtte, at der bliver arbejdet mere systematisk med efter- og videreuddannelse med henblik på at sikre effektive og attraktive arbejdspladser i staten, hvor medarbejderne har en høj værdi på arbejdsmarkedet.

Enkelt at ansøge om midler

Som noget nyt, vil fonden løfte den individuelle kompetenceudvikling, og den enkelte medarbejder skal således alene blive enig med sin leder om en relevant efter- og videreuddannelse, før man kan søge om midler i fonden.

Fondsmidlerne til indsatsen vil blive genforhandlet til næste overenskomstrunde i 2021.

Formand for Akademikerne, Lars Qvistgaard:

Uddannelse ligger i toppen af medlemmernes ønsker til et bedre arbejdsliv - Vi skal i stadigt hurtigere tempi forny vores kompetencer og forberede os til et omskifteligt og længere arbejdsliv. Den Statslige Kompetencefond skaber et fornyet fokus på kompetenceudvikling og giver medlemmerne nye muligheder for at snakke efter- og videreuddannelse med deres leder.

Formand for CFU, Flemming Vinther:

Den nye fond til skal ses som et udtryk for, at både lønmodtagersiden og arbejdsgiverne prioriterer kompetenceudvikling højt. Vi har ved OK18 afsat 172 mio. kr., som skal supplere de midler, der i forvejen bruges på kompetenceudvikling lokalt, så den samlede indsats bliver endnu stærkere. Jeg håber, at rigtig mange af statens ansatte vil benytte sig af denne mulighed for at få økonomisk støtte til et kompetenceløft, til gavn for såvel opgaveløsningen som medarbejderens egen værdi på arbejdsmarkedet.

Vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen, Linda Nordstrøm Nissen:

Vi er som statslige arbejdsgivere helt enige i, at det er vigtigt, at arbejdspladserne har et stort og vedholdende fokus på kompetenceudvikling af de ansatte, så det har været let at finde fælles fodslag om fonden. Og vi har i fællesskab haft fokus på at etablere en nem ansøgningsproces for både medarbejdere og ledere.

Du kan læse mere om Den Statslige Kompetencefond og reglerne for at ansøge på denstatsligekompetencefond.dk