Hvor tilfreds er du og dine 100.000 kollegaer med vores service?

03-10-2019
Digitale løsninger

Nu får knap 100.000 medarbejdere i staten mulighed for at svare på, hvor tilfredse de er med Moderniseringsstyrelsens it-systemer, netværk, kurser, rådgivning m.m. Undersøgelsen skal også belyse, hvor brugerne ser muligheder for en bedre service, der kan lette deres arbejde.

For lidt over en måned siden mødtes knap 300 medarbejdere fra Moderniseringsstyrelsen med medarbejdere fra hele 30 statslige institutioner for at blive klogere på, hvordan styrelsen kan blive bedre til at inddrage kollegaer og samarbejdspartnere i udviklingen af nye løsninger i staten.

En af konklusionerne fra den faglige dag var ganske enkel: Moderniseringsstyrelsen skal blive bedre til at spørge brugerne, hvilke behov de har og tage dem med på råd, før, under og efter udviklingen af et it-system, værktøj eller kursus.

Nu får knap 100.000 medarbejdere i staten mulighed for at svare på, hvor tilfredse de er med alt fra generel rådgivning til drift og brugervenlighed af otte specifikke it-systemer. Desuden får medarbejderne mulighed for at komme med input til, hvordan styrelsens service kan blive bedre.

Medarbejderne får en række spørgsmål, der kommer omkring både faglighed, proces og forbedringsforslag, fx:

Er du tilfreds med den faglige kvalitet af rådgivningen?
Hvor tilfreds er du med driftsstabiliteten i systemet?  
Har du forslag til, hvordan vi kan forbedre kurset?

Direktør i Moderniseringsstyrelsen, Poul Taankvist:

Vi er meget opmærksomme på, at vi kun kan løse vores opgave i Moderniseringsstyrelsen, hvis vi inddrager de medarbejdere, der hver dag skal få tingene til at ske ude på arbejdspladserne. Derfor går vi nu også ud og spørger de brugere, der til dagligt er afhængige af vores serviceydelser, om, hvor tilfredse de er med eksempelvis brugervenligheden i et specifikt it-system. Brugerundersøgelsen tager kun få minutter, men kan gøre en stor forskel for vores service.  

Ud over brugerundersøgelsen bliver et repræsentativt udsnit af systembrugerne også i løbet af efteråret inviteret ind til en række fokusgruppeinterviews i Moderniseringsstyrelsen, der handler om, hvordan systemerne understøtter de strategiske forretningsmæssige behov.

Resultatet af brugerundersøgelsen bliver offentliggjort på modst.dk inden udgangen af 2019.