Her er de fire ledelsesværdier, som vi pejler efter

09-10-2019

Moderniseringsstyrelsen har fået et nyt organisatorisk ledelsesgrundlag - baseret på fire ledelsesværdier - der beskriver, hvad man skal pejle efter som leder. Det handler om, at ledere, medarbejdere og kunder oplever, at lederne har et fælles fokus på at skabe helhedsorienterede løsninger og udvikle organisationen.

""

De seneste uger har lederne i Moderniseringsstyrelsen arbejdet og skrevet på styrelsens nye organisatoriske ledelsesgrundlag, der giver lederne en fælles forståelse for styrelsens værdier, og som medarbejderne også kan holde deres ledere op på.

Formålet med ledelsesgrundlaget er at sikre, at ledere og medarbejdere, samarbejdspartnere og kunder oplever, at lederne i Moderniseringsstyrelsen har en fælles forståelse af, hvordan vi arbejder med at skabe helhedsorienterede løsninger af høj faglig kvalitet, hvor vi samtidig udvikler medarbejderne og organisationen.

Det organisatoriske ledelsesgrundlag er baseret på fire ledelsesværdier:

  • Vi leverer faglighed i en politisk virkelighed
  • Vi udvikler den offentlige sektor sammen med vores kunder og samarbejdspartnere
  • Vi udfordrer medarbejderne og udfolder deres fulde potentiale
  • Vi arbejder helhedsorienteret og skaber resultater sammen.

Et af de ledelsesværdierne handler om, at vi udvikler den offentlige sektor i fællesskab. Det kræver eksempelvis, at 'vi har ambitioner og mod til at tænke nyt og udfordre det bestående', og at 'vi altid inddrager vores kunder og samarbejdspartnere i udvikling og implementering af nye løsninger på en åben, lydhør og ordentlig måde'.

Her kan du se hele det Organisatoriske ledelsesgrundlag i Moderniseringsstyrelsen.

Ud over det organisatoriske ledelsesgrundlag arbejder den enkelte leder i Moderniseringsstyrelsen nu videre med sit eget personlige ledelsesgrundlag, hvor de fælles værdier skal oversættes til lederens eget virke som leder.

Arbejdet med ledelsesgrundlaget følger op på Ledelseskommissionens anbefalinger, som du kan læse mere om her.