Forlængelse af rammeaftaler i Statens Indkøbsprogram

02-10-2019
Indkøb

Moderniseringsstyrelsen har valgt at forlænge et antal rammeaftaler, så de er gældende til og med den 31. december 2020.

Moderniseringsstyrelsen har valgt at forlænge følgende rammeaftaler, så de er gældende til og med den 31. december 2020: 

  • Konferenceaftalen
  • Aftalen om sikkerhedssoftware til mobile enheder
  • Møbelaftalen
  • Medieovervågningsaftalen

Moderniseringsstyrelsen har, for at sikre en glidende overgang til statens facility management-løsning under Bygningsstyrelsen, valgt ikke at forlænge og i stedet genudbyde de aftaler, der fremover dækkes helt eller delvist af løsningen, herunder AIA/ADK-aftalen, Kontrolcentralaftalen og Flytteaftalen.

I den forbindelse forventes størstedelen af de nye aftaler på facility management-området at være klar til brug i direkte forlængelse af de nuværende aftalers udløb.

Angående statens nuværende forbrugsartikelaftale er denne ikke blevet forlænget, da denne aftale medio 2020 overgår til SKI rammeaftale 50.20 Forbrugsartikler.

Moderniseringsstyrelsen har endvidere valgt ikke at forlænge Netværkskomponentaftalen, da SKI’s aftale 50.07 Kommunikationsprodukter og -løsninger bliver forpligtende i stedet.

Læs mere om den kommende forbrugsartikelaftale

Læs mere om aftalen om kommunikationsprodukter og -løsninger