Rammeaftale vedrørende indkøb af Ydelser og Produkter for AIA og ADK (AIA/ADK-aftalen) er indgået

21-11-2019
Indkøb

Moderniseringsstyrelsen har den 21. november 2019 indgået Rammeaftale vedrørende indkøb af Ydelser og Produkter for AIA og ADK

Kontraktperiode og leverandør

Rammeaftalen er blevet tildelt til SIKOM Danmark A/S. Aftalen træder i kraft den 1. januar 2020 og løber til den 31. december 2023.

Sortiment og service

Rammeaftalen omfatter ydelser og produkter for AIA (automatisk indbrudsalarm) og ADK (adgangskontrol), herunder:

  • Ydelser, omfattende serviceeftersyn, tilkald, hastetilkald, fuldservice og bered-skab vedrørende AIA og ADK-anlæg samt levering, reparation, installation, ændring, konfiguration mv. af AIA og ADK-anlæg og tilbehør hertil
  • Produkter: AIA og ADK, omfattende advarselsenhed, AIA-nøgleboks, aktiv infrarød detektor, akustisk glasbrudsdetektor, håndsender, røgdetektor, overfaldstryk, kontakt til vanddetektering, radiomodul, keypad, fjernbetjening, betjeningspanel, bokskontakt, centraludstyr, forbikobler, gruppeudvidelsesmodul, kombinationsdetektor, magnetkontakt, mikrobølgedetektor, passiv glasbrudsde-tektor, passiv infrarød detektor, vibrationsdetektor, strømforsyning, transmissi-onsudstyr, styringsenhed til ADK, kortlæsere, adgangsmedier, elektromekanisk lås, motorslutblik, nøgle til cylinderlås, cylinder, mekanisk låsekasse til cylinderlås, dørpumpe, tågesikrings-anlæg, kabler og kabelrør.

Overgangen til facility management

AIA/ADK-aftalen er én ud af fem facility management relaterede rammeaftaler udbudt under Statens Indkøbsprogram, som i løbet af den kommende periode forventes indgået. Alle fem aftaler forventes at træde i kraft 1. januar 2020.

Aftalerne skal understøtte statens overgangen til Bygningsstyrelsens samlede facility managementløsning i perioden frem mod 2023.

Du kan læse mere om den glidende overgang til facility management her

Yderligere information kan også findes på Bygningsstyrelsens hjemmeside

Du kan også læse mere om igangværende og kommende udbud i Statens Indkøb her

Kontakt og kontraktmateriale

Spørgsmål til aftalen kan rettes til Statens Indkøb via kontaktmodulet

Kontraktmaterialet kan hentes under fanen ”Råd og vejledning” på aftalesiden i modulet ”Statens aftaler” i IndFak.

Hvis du har login til IndFak og adgang til modulet, kan du tilgå materialet her