Informationsmøde – få større succes med Statens Budgetsystem

26-11-2019
Digitale løsninger

Torsdag den 5. december fra kl. 9.30 til 11.30 arrangerer vi et informationsmøde, hvor du som bruger kan få inspiration og vejledning til, hvordan du kan bruge og implementere Statens Budgetsystem (SBS) på en god måde. Efter informationsmødet åbner vi en café, hvor du kan stille alle mulige spørgsmål.

Omkring 70 statslige institutioner benytter nu Statens Budgetsystem (SBS) til budgetarbejdet, og i løbet af næste år vil de sidste cirka 50 institutioner efter planen have taget it-systemet i brug.

En evaluering af den nuværende implementering af systemet viser, at SBS faktisk leverer de ventede fordele, men også – måske ikke overraskende – at systemet ikke automatisk bliver en succes i alle institutioner. De institutioner, der opnår de bedste resultater med SBS, er de steder, hvor der er ledelsesmæssigt fokus og sat tilstrækkelige ressourcer af til implementeringen, og hvor økonomimedarbejderne også tager et stærkt ejerskab til både implementering og drift.

Inspiration til nye tiltag

På informationsmødet den 5. december vil vi introducere nogle nye tiltag, som vi håber kan hjælpe brugerne og institutionerne med at implementere SBS og komme godt videre med driften. Vi har blandt andet for nylig publiceret nye vejledninger til SBS på modst.dk, ligesom vi i starten af det nye år vil være klar med et tilbud om brugerkurser.

Vi er også ved at lægge sidste hånd på en publikation med inspiration til, hvordan man med fordel kan implementere og anvende systemet. Og så har vi inviteret gode kolleger fra to institutioner, der har taget systemet i brug, til at komme og fortælle om, hvordan de bruger SBS.

Et hurtigere system på trapperne

Selvom SBS bygger på en af de hurtigste databaseteknologier, der er tilgængelig i dag, har nogle brugere af systemet i de seneste måneder oplevet utilfredsstillende lange svartider. Vi er meget opmærksomme på at få forbedret systemets ydeevne, og har gennem den seneste tid arbejdet sammen med KMD om at optimere systemet og få nedbragt svartiderne. På informationsmødet fortæller vi mere om arbejdet og vores forventninger til systemets fremtidige performance.

Tag dine spørgsmål med i caféen

Når den formelle del af programmet er slut kl. 11:30, holder vi et caféarrangement, hvor du er velkommen til at medbringe spørgsmål og emner, som du savner svar på eller klarhed over. Vi kan ikke love, at vi kan give svar på alt til selve caféarrangementet, men efterfølgende vil vi samle op og enten kontakte din institution direkte for at få en videre dialog eller adressere spørgsmålene på anden vis.

Du kan tilmelde dig informationsmødet den 5. december via Campus (søg på følgende Klasse-ID: 0038010968).

Læs mere om Statens Budgetsystem