Sygefraværet i staten er det laveste i 10 år

15-03-2019

I 2018 var medarbejderne i staten i gennemsnit syge i 8,1 dage. Det er det laveste antal sygedage i 10 år.

Siden 2015 har der været et generelt fald i det gennemsnitlige antal sygedage i staten - fra 8,7 sygedage til 8,1 sygedage pr. årsværk.

Faktisk er det gennemsnitlige antal sygedage for medarbejderne i staten det laveste i 10 år. Det toppede i 2010, hvor medarbejderne i gennemsnit havde 9,4 sygedage. Det viser tal fra Moderniseringsstyrelsen.

Nu ser vi effekterne

Et fald på 0,2 sygedage fra 2017 til 2018 lyder måske ikke af så meget, men det betyder, at medarbejderne i staten var på arbejde over 24.500 dage mere i 2018 end i 2017.

Det er glædeligt at se, at der er et generelt fald i sygefraværet. Det er et udtryk for, at der de seneste år virkelig bliver arbejdet med det ude på arbejdspladserne. Det begynder vi at se effekterne af nu, siger Maja Maar Outzen, kontorchef i Moderniseringsstyrelsens kontor for Arbejdsmiljø, Samarbejde og Kompetenceudvikling.

Hun mener, at der er stadig et stort potentiale for at få sygefraværet endnu længere ned.

Det handler især om, at vi nu samler og bringer de gode erfaringer videre fra de steder, der er lykkedes med deres sygefraværsindsatser, siger Maja Maar Outzen.

Nye initiativer på vej

Regeringen har afsat 100 millioner kroner til en særlig indsats på de offentlige arbejdspladser, hvor sygefraværet i dag er højest eller hvor arbejdsmiljøet er særligt belastet.

Der bliver udviklet en række videnspakker til de offentlige arbejdspladser, som skal give arbejdspladserne konkrete redskaber til at løse sygefraværsudfordringer.

Regeringen vil desuden i samarbejde med KL og Danske Regioner nedsætte et rejsehold, der skal understøtte og udbrede viden ved at hjælpe arbejdspladserne til aktivt at gøre en indsats for at reducere sygefraværet i kommunerne, regionerne og staten.

Tal og inspiration på modst.dk

På medst.dk finder du den seneste sygefraværsstatistikker, der viser det samlede sygefravær i staten og sygefraværet på alle de statslige institutioner. Her kan du både finde sygefraværsstatistikker opgjort på ministerområde, institutionsniveau (hovedkonto), personalekategorier, fraværsårsager og fraværshændelser. Her finder du også inspirationsmateriale til, hvordan din arbejdsplads kan forebygge og nedbringe sygefraværet.

 

Gennemsnitligt antal sygefraværsdage i staten

I tabellen indgår "delvis sygemelding med nedsat tid" også som fraværsårsag for alle de oplyste år. Det betyder, at der kan være forskel på tallene i tabellen og de sygefraværsstatstikker, der hvert år bliver offentliggjort på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside modst.dk