Moderniseringsstyrelsen lancerer ny strategi: Gode rammer for arbejdet giver bedre velfærd

18-03-2019
Digitale løsninger Indkøb Økonomi

Mindre bureaukrati og detailstyring. Mere plads til god ledelse og kompetenceudvikling. Med et nyt strategisk fokus vil Moderniseringsstyrelsen arbejde mere målrettet for at skabe attraktive, sunde og velfungerende statslige arbejdspladser, der kan levere god service til borgerne. Fem pejlemærker sætter retningen.

Der er for mange unødige regler, registreringskrav og styringskoncepter i det of-fentlige. Til gengæld skal der være plads til mere ledelse og faglig udvikling, der kan udvikle velfærden.

Med et nyt strategisk fokus vil Moderniseringsstyrelsen bidrage til at virkeliggøre regeringens ambitioner i Sammenhængsreformen om at skabe en offentlig sektor med mindre bureaukrati og bedre rammer for ledelse og kompetenceudvikling.

Fem strategiske pejlemærker sætter retningen

Det sker med lanceringen af fem pejlemærker, der skal være med til at sætte en ny strategisk retning for måden at arbejde og kommunikere på i styrelsen. Målet er at skabe attraktive, sunde og velfungerende statslige arbejdspladser, hvor lederne og medarbejderne har værktøj, viden og videreuddannelse til at yde en god borgerservice. De skal være klædt på til fremtidens arbejdsmarked, have tid til kerneopgaven, skabe retning med enkel styring og kunne trække på data og analyser, der giver indsigt.

Fokus på gode rammer for arbejdet

Vi skal blive ved med at sikre, at borgerne får mest mulig velfærd for deres skattekroner, men med de fem pejlemærker gør vi det krystalklart, at det kan vi kun lykkes med, hvis vi har et stærkt fokus på at udvikle de rammer, der er for lederne og medarbejderne i det offentlige. Vores løsninger skal tage mere udgangspunkt i mennesker end i system- og detailstyring.

Vi har f.eks. gjort udvikling af ledere og medarbejdere til et selvstændigt strategisk pejlemærke. Det handler om, at vi samarbejder med lederne og medarbejderne i staten om at udvikle de rigtige rammer, kompetencer og redskaber, så de har tid og overskud til at gøre det de er bedst til, nemlig at yde en god borgerservice. Et andet vigtigt pejlemærke handler om at inspirere til en mere enkel og værdig-skabende styring, så vi undgår unødig bureaukrati og et mylder af målsætninger.

I sidste ende kan vi kun løse vores opgaver i Moderniseringsstyrelsen ved at lytte til og inddrage vores kolleger i staten, kommunerne og regionerne og ved at sparre med eksperter og de faglige organisationer.

Poul Taankvist, direktør i Moderniseringsstyrelsen

Moderniseringsstyrelsens fem strategiske pejlemærker

På forkant med fremtidens ledelse og arbejdsmarked

Vi klæder både ledere og medarbejdere på med viden, værktøj og videreuddannelse, så de kan håndtere fremtidens udfordringer.

Enkel og værdiskabende styring

Vi rådgiver og inspirerer til enkel og værdiskabende styring, der mindsker unødig bureaukrati og giver mere tid til borgerne.

En drivkraft bag fælles løsninger

Vi forbedrer kvaliteten af administrative opgaver i fælles løsninger, så medarbejderne kan koncentrere sig om kerneopgaven.

Et analytisk kraftcenter

Vi stiller nye data og analyser til rådighed, så offentlige ledere har \u000bden nødvendige indsigt til at træffe gode beslutninger.

En stærk implementeringsorganisation

Vi sikrer, at nye initiativer bliver omsat til reelle forbedringer i den daglige drift.