EU - Faktureringsdirektivet træder i kraft 18. april 2019

28-03-2019
Digitale løsninger

18.04.2019 bliver det lovpligtigt for statslige myndigheder at modtage elektronisk bilag sendt fra leverandører i EU baseret på det nye EU-faktureringsdirektiv.

IndFak & Navision Stat kunder

For kunder, der anvender Indfak og Navision Stat 9.2, gælder det, at både IndFak og Navision Stat allerede er forberedt for modtagelse af hhv. fakturaer og kreditnotaer, der sendes fra en leverandør i EU, men vi har endnu ikke åbnet generelt op for modtagelsen.

Åbning på Nemhandelsregistret

Fra og med 18.04.2019 kl. 00.00.00, foretages en automatisk konvertering på Nemhandelsregistret, der sikrer, at alle EAN-numre, der er sat op for en modtagelse af bilag via IndFak, nu både kan modtage danske og europæiske bilag via IndFak, der efterfølgende kan konteres, godkendes og videresendes til Navision Stat, med den samme forretningslogik, som man allerede kender i dag for de danske bilag.

Ved ændring på Nemhandelsregistret skiftes registreringen fra 'INDFAK2' til 'INDFAK PP'.

Stat eller selvejende kunde

Såfremt man er statslig kunde, er man, som nævnt, forpligtigt til at kunne modtage pr. 18.04.2019, mens man som selvejende kunde kan vente med at modtage til den 18.04.2020. Ikke desto mindre åbner vi nu for alle Navision Stat og IndFak kunder.

Hvis man IKKE ønsker modtagelse, som selvejende kunde, skal man således anmode om en fastholdelse, alene for modtagelse fra danske leverandører. Hvis man fx. endnu ikke har opgraderet til NS9.2, vil det være hensigtsmæssigt at bede om en fastholdelse, hvorefter man efterfølgende selv vil skulle anmode om en udvidelse for understøttelse af modtagelse fra europæiske leverandører, når man er klar til modtagelse. Dette dog senest 18.04.2020.

Anmodning om fastholdelse, og efterfølgende udvidelse, kan i begge tilfælde først ske efter den 18.04.2019, og skal i såfald indrapporteres via Statens Adminsitrations serviceportal.

Gå til Service Portalen hos Statens Administation

Kunder der ikke anvender IndFak

Uanset om du anvender Navision Stat eller ej, så gælder det, at du kun er forberedt for det nye EU-faktureringsdirektiv, hvis du ligeledes anvender IndFak. Hvis du ikke anvender IndFak, i kombination med Navision Stat, skal du således selv tage kontakt til din leverandør, af et eventuelt foranliggende faktureringssystem for en afklaring af, hvorvidt I er klar til modtagelse i både dette system og i Navision Stat.

Læs mere om EU-faktureringsdirektivet

Du kan læse mere om EU-faktureringsdirektivet på den officielle PEPPOL hjemmeside.