Moderniseringsstyrelsen har opdateret Vejledning om optjening og afholdelse af ferie ifm. overgangen til den nye ferielov

14-05-2019

Vejledningen er opdateret på baggrund af oplysninger fra Beskæftigelsesministeriet, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i forhold til afholdelse af de 16,64 feriedage i det forkortede ferieår fra 1. maj til 31. august 2020, se vejledningens afsnit 3.1.

I vejledningens afsnit 3.2. er det maksimale antal fondsferiedage og feriedage ændret fra 8,3 til 8,4 på baggrund af vedtagelsen af Lov om ændring af lov om ferie og lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler med flere love af 25. april 2019.

Der er endvidere foretaget enkelte mindre korrektioner.

Download den opdaterede vejledning om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med overgangen til den nye ferielov her.