172 millioner i støtte til kompetenceudvikling i staten

01-05-2019

Moderniseringsstyrelsen og de faglige organisationer har oprettet en fond, hvor ledere og medarbejdere i staten efter sommerferien kan søge om støtte til individuel kompetenceudvikling. Det sker via Den Statslige Kompetencefond, der har 172 millioner kroner at gøre godt med.

Statens medarbejdere skal være godt klædt på med viden, værktøj og videreuddannelse til at håndtere fremtidens udfordringer. Derfor blev Moderniseringsstyrelsen og de faglige organisationer (CFU og AC) under overenskomstforhandlingerne i 2018 enige om at oprette en ny fond: Den Statslige Kompetencefond. 

Her kan ledere og medarbejdere i staten søge om økonomisk støtte til uddannelses- og kursusgebyr, materialer, transport og ophold i forbindelse med kompetenceudvikling.

Under OK18 indgik vi en rigtig god aftale med fagforeningerne om at oprette en fond med midler til kompetenceudvikling. Statens medarbejdere er dygtige, og det skal de fortsætte med at være på morgendagens arbejdsmarked. Derfor er vi glade for, at vi efter sommerferien kan tilbyde midler til individuelle behov som supplement til den øvrige kompetenceudvikling, der sker på arbejdspladserne

Kontorchef i Moderniseringsstyrelsen Maja Maar Outzen.

De første kan søge om støtte i september

I sidste måned blev der indgået kontrakt med en leverandør af et it-system, der skal gøre det nemt at søge om og få udbetalt støtte fra Den Statslige Kompetencefond. Det er forventningen, at det nye system bliver klart, så de første kan ansøge om støtte fra september i år.

De 172 millioner kroner til Den Statslige Kompetencefond er en del af den samlede økonomiske ramme, som Moderniseringsstyrelsen og den statslige fagbevægelse blev enige om ved OK18, og som gælder frem til næste fornyelse af overenskomsterne i 2021.