Staten sender Kontrolcentralaftale i udbud

14-06-2019
Indkøb

Moderniseringsstyrelsen har offentliggjort udbudsmaterialet om Rammeaftale vedrørende indkøb af Ydelser hos Kontrolcentral (Kontrolcentralaftalen)

Moderniseringsstyrelsen har offentliggjort udbudsbekendtgørelse om genudbud af Kontrolcentralaftalen. Den nuværende rammeaftale udløber den 31. december 2019.

Udbudsmaterialet for genudbud af Kontrolcentralaftalen kan tilgås via Mercell ved at følge nedenstående link, hvor leverandører også kan afgive tilbud. Tilbudsgivere kan ligeledes indsende spørgsmål til udbudsmaterialet via udbudshjemmesiden.

Sidste frist for tilbudsafgivelse er fredag den 12. juli 2019, kl. 12:00. Aftalen forventes at træde i kraft per 1. januar 2020.

Link til udbudsmaterialet for kontrolcentraludbuddet på Mercell

Lavere transaktionsomkostninger

Med den kommende kontrolcentralaftale afløftes udbudspligten, så de enkelte statslige institutioner ikke skal udbyde kontrolcentralydelser hver for sig. Transaktionsomkostningerne holdes derfor lave for både virksomhederne og de statslige institutioner.

Facility managementaftalen i Bygningsstyrelsen

Frem mod år 2023 vil en række statslige aftaler på vagtområdet overgå til Bygningsstyrelsens facility managementaftale, der træder i kraft ved indgangen til 2020. Overgangen til facility managementaftalen vil løbende finde sted i løbet af den 4-årige kontraktperiode for kontrolcentralaftalen. Mere information om overgangen kan findes i udbudsmaterialet, som kan tilgås via ovenstående link.

Du kan læse mere om Bygningsstyrelsens fællesstatslige udbud af facility managementopgaver i staten på Bygningsstyrelsens hjemmeside ved at følge linket herunder.

Link til informationsside om facility managementaftalen på Bygningsstyrelsens hjemmeside