Staten sender AIA/ADK og vagtydelser i udbud

26-06-2019
Indkøb

Moderniseringsstyrelsen har offentliggjort udbudsmaterialet samt udbudsbekendgørelser om Rammeaftale vedrørende indkøb af Ydelser og Produkter for AIA og ADK (AIA/ADK-aftalen) samt Rammeaftale vedrørende indkøb af Vagtydelser og Vagtrelaterede ydelser (Vagtaftalen).

De nuværende rammeaftaler udløber den 31. december 2019.

Udbudsmaterialet for genudbud af aftalerne kan tilgås via Mercell ved at følge nedenstående links, hvor leverandører også kan afgive tilbud. Tilbudsgivere kan ligeledes indsende spørgsmål til udbudsmaterialet via udbudshjemmesiden.

Der afholdes orienteringsmøde om AIA/ADK-udbuddet den 1. juli 2019 kl. 14.00 hos Moderniseringsstyrelsen, Landgreven 4, 1301 København K. Interesserede  tilbudsgivere kan tilmelde sig på mail ved at skrive til , med angivelse af antal deltagere, dog maksimalt tre.

I forlængelse heraf afholdes orienteringsmøde om vagtudbuddet den 1. juli 2019 kl. 15.00. Interesserede  tilbudsgivere kan tilmelde sig på mail ved at skrive til med angivelse af antal deltagere, dog maksimalt tre.

Sidste frist for tilbudsafgivelse på AIA/ADK-aftalen er torsdag den 8. august 2019, kl. 12:00, mens sidste frist for tilbudsafgivelse på Vagtaftalen er tirsdag den 13. august 2019, kl. 12.00. Aftalerne forventes at træde i kraft per 1. januar 2020.

 

Link til udbudsmaterialet for AIA/ADK-udbuddet på Mercell

Link til udbudsmaterialet for vagtudbuddet på Mercell

Lavere transaktionsomkostninger

Med de kommende AIA/ADK- og vagtaftaler afløftes udbudspligten, så de enkelte statslige institutioner ikke skal udbyde ydelserne hver for sig. Transaktionsomkostningerne holdes derfor lave for både virksomhederne og de statslige institutioner.

Facility managementaftalen i Bygningsstyrelsen

Frem mod år 2023 vil en række statslige aftaler på vagtområdet overgå til Bygningsstyrelsens facility managementaftale, der træder i kraft ved indgangen til 2020. Overgangen til facility managementaftalen vil løbende finde sted i løbet af de 4-årige kontraktperioder for aftalerne. Mere information om overgangen kan findes i udbudsmaterialet, som kan tilgås via ovenstående links.

Du kan læse mere om Bygningsstyrelsens fællesstatslige udbud af facility managementopgaver i staten på Bygningsstyrelsens hjemmeside ved at følge linket herunder.

 

Link til informationsside om facility managementaftalen på Bygningsstyrelsens hjemmeside