Nye chefaftaler giver bedre og mere fleksible rammer

28-06-2019

Ved OK18 blev der aftalt to nye chefaftaler, som dækker store dele af undervisnings- og uddannelsesområdet. Med de nye aftaler etableres et mere fleksibelt ansættelsesgrundlag.

Ved OK18 indgik Akademikerne, Lærernes Centralorganisation, CO10 og Moderniseringsstyrelsen to nye chefaftaler, der dækker store dele af undervisnings- og uddannelsesområdet. Aftalerne skal sikre mere fleksible rammer for chefansættelser på f.eks. professionshøjskoler og erhvervsskoler.

Undervisnings- og uddannelsesinstitutionerne har behov for fleksible rammer, der kan understøtte tendenserne i sektoren, som er kendetegnet ved løbende udvikling af nye uddannelsestilbud og etablering af nye samarbejds- og organisationsformer.

Ved OK18 var vi enige om at etablere langtidsholdbare løsninger, der kan rumme den udvikling, som kendetegner undervisnings- og uddannelsesinstitutio-nerne. Vi har indgået to aftaler, der peger fremad, og som etablerer nogle enkle rammer, der bedre flugter med den kompleksitet og virkelighed, som undervisnings- og uddannelsesinstitutionerne er i. 

Linda Nordstrøm Nissen, vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen

Bedre mulighed for at imødekomme lokale behov

Chefaftalerne introducerer en ny måde at tænke løn og ansættelsesvilkår på. De nye chefaftaler er f.eks. takstløse, dvs. at parterne ikke på forhånd har fastlagt et bestemt lønniveau. Samtidig skal løn- og ansættelsesvilkårene aftales individuelt mellem den enkelte chef og arbejdsgiveren.

Det takstløse overenskomstgrundlag betyder, at uddannelsesinstitutionerne i højere grad end hidtil vil kunne tilpasse deres rekruttering af nye chefer til de lokale forhold og institutionens konkrete behov. Det er en væsentlig nyskabelse i forhold til det øvrige statslige overenskomstområde. 

Aftalerne øger dermed bestyrelsernes muligheder for at anvende løn- ansættel-sesvilkår som et strategisk ledelsesværktøj i rekrutteringen af chefer til uddannel-sesinstitutionerne.

Samlet set styrker chefaftalerne mulighederne for at skræddersy løn- og ansæt-telsesvilkårene til de lokale forhold. Samtidig får bestyrelserne nye muligheder for at anvende løn- og ansættelsesvilkår som et strategisk ledelsesværktøj i re-krutteringen og fastholdelse af chefer til uddannelsesinstitutionerne.

Linda Nordstrøm Nissen