Ny organisationsaftale for håndværkere og teknikere

04-06-2019

Finansministeriet har med en række organisationer indgået ny organisationsaftale for håndværkere og teknikere.

Organisationsaftalen er en sammenskrivning af organisationsaftalen for håndværkere og organisationsaftalen for ingeniørassistenter og forskningsteknikere ved forskningsinstitutionerne mv., forskningsteknikere ved Risø DTU og Dansk Dekommissionering samt konsulenter i Arbejdstilsynet. Herudover er der sket en række ændringer, som fremgår af cirkulæret.

Download organisationsaftalen for håndværkere og teknikere her.