Mere end 140 gratis e-læringskurser til rådighed

20-06-2019
Digitale løsninger

Stigende interesse for digital kompetenceudvikling i det offentlige – mere end 130.000 tilmeldinger til de gratis e-læringskurser i den fællesoffentlige læringsplatform Campus i første halvdel af 2019.

""

Flere gør brug af e-læring i Campus

Vi oplever pt. en stor stigning i anvendelsen af e-læring i Campus både hvad angår de fælles e-læringskurser og hvad angår lokalt udviklede fagkurser.

I skrivende stund er der registreret mere end 130.000 tilmeldinger til e-læring i 2019. Det er meget glædeligt, specielt set i lyset af, at vi i Moderniseringsstyrelsen har gjort udbredelsen og anvendelsen af e-læring til et selvstændigt strategisk pejlemærke i 2019, med det formål at bidrage med viden, værktøjer og videreuddannelse, så statens medarbejdere har de rigtige kompetencer.

Bredt kursusudbud støtter kompetenceudvikling 

I Campus finder du mere end 140 gratis e-læringskurser. Kurserne dækker hovedsagelig den administrative arbejdsplads, rækkende fra lovstof, over God adfærd i det offentlige, Informationssikkerhed og Kodex, til den mere personlige udvikling.

Visionen for Campus er at være en fælles indgang til strategisk og digital kompetenceudvikling, der både understøtter medarbejdernes arbejdsliv og organisationen i at takle udfordringerne med at tiltrække, udvikle og fastholde kvalificeret arbejdskraft.

Pop Up Campus

Vi vil i den kommende tid skrue vi op for kommunikationen, bl.a. med mail-kampagner med opfordring til at tage e-læringskurser hvor det er relevant. Vi tilbyder samtidig et nyt produkt benævnt ”Pop Up Campus” i udvalgte institutioner, hvor vi stiller op og taler med medarbejdere og ledere om de muligheder, som digital læring giver.

Vi håber naturligvis at vi sammen med brugerne kan være med til at booste ovennævnte udvikling, og er der noget der mangler, er man som Campus-bruger altid velkommen til at komme med nye forslag til e-læringskurser – skriv til .