Ny overenskomst for cheferne på de nye institutioner for forberedende grunduddannelser er på plads

28-06-2019

Den ny overenskomst for cheferne på de nye forberedende grunduddannelser skaber enkle rammer og fleksibilitet. Aftalen bygger dermed videre på de principper for aftaler på undervisningsområdet, som man blev enige om ved OK18.

Finansministeriet, Djøf og Lærernes Centralorganisation har indgået en overenskomst for chefer på de nye forberedende grunduddannelser (FGU). Aftalens indhold afspejler i høj grad chefaftalerne på det øvrige undervisningsområde, som blev indgået ved OK18. De to chefaftaler indgået ved OK18 dækker således store dele af undervisnings- og uddannelsesområdet, og den nye FGU-chefaftale bygger videre på de fremsynede principper herfra. Hermed får cheferne på de nye FGU-institutioner også fleksible rammer for deres løn- og ansættelsesvilkår.

Vi har fået en chefaftale, som etablerer enkle rammer og fleksibilitet for de chefer, der skal være med til at drive de nye FGU-institutioner. Jeg er glad for, at vi er blevet enige om en aftale, der er tro mod de principper for chefer på undervisningsområdet, som vi aftalte ved OK18.

Vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen Linda Nordstrøm Nissen

Du finder den nye FGU-chefaftale her

Fakta om den forberedende grunduddannelse

Den nye forberedende grunduddannelse (FGU) samler en række tilbud, der tidli-gere blev udbudt af bl.a. VUC og produktionsskolerne. Uddannelsen henvender sig til unge under 25 år, som ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse.


Du kan læse mere om FGU på Undervisningsministeriets hjemmeside.