Fællesstatslige it-systemer til de nye FGU-institutioner

25-06-2019
Digitale løsninger

1. august er der premiere på en helt ny uddannelse i Danmark – den forberedende grunduddannelse (FGU). Moderniseringsstyrelsen har sammen med de nye FGU-institutioner det sidste halve år arbejdet målrettet med at implementere statens administrative it-systemer, så de kan være klar til skolestart.

""

Status på systemimplementeringen

Sammen med 27 nye FGU-institutioner har vi i Moderniseringsstyrelsen gennem de sidste måneder haft travlt med at sikre, at de nye institutioner bliver klar til skolestart den 1. august 2019.

Implementeringen har været præget af et tæt og godt samarbejde, samtidig med at forløbet har budt på mange opgaver, udfordringer og masser af stramme deadlines. 

Administrative medarbejdere fra FGU-institutionerne har været på kursus og har fået adgang til systemerne. De kan nu selvstændigt fortsætte med at oprette brugere i systemerne i takt med at de ansætter medarbejdere, samt foretage de sidste tilpasninger af systemopsætningen. 

Vi ser frem til driftsstart, hvor vi står klar til at støtte institutionerne, når de for alvor skal til at bruge systemerne – udbetale løn, administrere økonomi og indkøb – og meget mere.

Et fælles projekt i Finansministeriet

Samtidig med at vi i Moderniseringsstyrelsen har implementeret de fælles it-systemer i de nye institutioner, har vi også forhandlet og indgået overenskomster for FGU-institutionernes ca. 2.300 ansatte.

Statens It har gennem samme periode arbejdet målrettet med at installere netværk til over 100 lokationer og udrulle SIA pc’er mv., mens Statens Administration har arbejdet med at klargøre driften for de FGU-institutioner, der har valgt at lade Statens Administration varetage deres løn- og regnskabsadministration. FGU-institutionerne vil blive serviceret på samme vilkår som de statslige institutioner.

Fakta om FGU

Den nye forberedende grunduddannelse (FGU) samler en række tilbud, der tidligere blev udbudt af produktionsskoler og dele af VUC institutionerne. 

I forbindelse med at regeringen etablerede de nye FGU-institutioner blev det besluttet, at institutionerne skulle benytte Moderniseringsstyrelsen fælles it-systemer og en række andre fælles løsninger.

Læs mere om fælles løsninger til FGU