Ny OAO-S-fællesoverenskomst, aftale om chefløn, kontraktansættelse af chefer og andre nye aftaler

10-07-2019

Finansministeriet har med organisationerne indgået blandt andet ny OAO-fællesoverenskomst, aftale om chefløn, rammeaftale om kontraktansættelse af chefer, lønsystem for chefer på erhvervskoler m.fl.

Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige område har indgået

OAO-S-fællesoverenskomsten

 

Finansministeriet har med centralorganisationerne indgået

Aftale om chefløn

Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten

 

Finansministeriet har med CO10 - Centralorganisationen af 2010 og Lærernes Centralorganisation indgået

Aftale om lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

Organisationsaftale for undervisningskonsulenter og tegnsprogsassistenter ved tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen ved Københavns Professionshøjskole

 

Finansministeriet har med Dansk Sygeplejeråd indgået

Organisationsaftale for kandidater i sygepleje ansat som videnskabeligt personale med forsknings- og undervisningsopgaver ved universiteter