Sådan kan kommunerne styre det specialiserede voksenområde

10-01-2019
Økonomi

Syv kommuner giver gode råd til, hvordan man bedre kan tilrettelægge økonomistyringen på det specialiserede voksenområde. Svendborg overholder f.eks. budgetterne, fordi kommunen både politisk og administrativt ser økonomien ud fra en helhed, hvor løsninger bliver tænkt på tværs.

""

Kommunerne er gennem de seneste år blevet væsentlig bedre til at styre økonomien, men på nogle enkelte områder er der stadig udfordringer. Det gælder især det specialiserede voksenområde, hvor det ofte har vist sig vanskeligt at overholde budgetterne når det gælder tilbud og ydelser til handicappede og udsatte vokse.

For at styrke styringen af det specialiserede voksenområde har partnerskabet mellem KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet, Moderniseringsstyrelsen samt Børne- og Socialministeriet indsamlet gode erfaringer og råd til styring på området. En af de kommuner, der har gode erfaringer med at styre økonomien på det specialiserede voksenområde er Svendborg Kommune:

”Vi er i en længere årrække lykkedes med at overholde budgetterne på socialområdet, fordi vi både politisk og administrativt ser økonomien ud fra en helhed, hvor vi tænker løsninger på tværs af socialområdet,” fortæller økonomichef i Svendborg Kommune, Jens Otto Kromann og uddyber:

”Helt konkret bruger vi ikke kvalitetsstandarderne som et politisk styringsredskab til at justere på de forskellige serviceniveauer. Vi har i stedet udarbejdet en politisk godkendt rehabiliteringsstrategi kaldet ’Fælles afsæt’ med nogle relativt brede standarder, der så bliver administrativt omsat til mere detaljerede ydelsespakker, hvor vi kender priserne. Desuden følger vi hele tiden op på økonomien – også på et ret detaljeret niveau, helt ned på den enkelte borger. Den tætte opfølgning giver os mulighed for at være på forkant, og handle hurtigt og tværgående, når der er problemer i horisonten,” forklarer Jens Otto Kromann.

VIVE – Det Nationale Forsknings- og analysecenter for Velfærd – har stået for indsamlingen af de syv kommuners gode erfaringer og har på baggrund heraf opstillet seks konkrete gode råd til, hvordan andre kommuner kan tilrettelægge og videreudvikle deres økonomistyring. Deltagerkommunerne er:  Frederikshavn, Gladsaxe, Haderslev, Hillerød, Holstebro, Ikast-Brande og Svendborg.

Seks gode råd fra VIVE om økonomistyring på det specialiserede voksenområde

  • Opstil en tydelig styringsstrategi med fokus på både faglighed og økonomi, som er forankret i den administrative ledelse, i myndighed og hos dem, der skal udføre arbejdet.
  • Gennemfør en tæt og løbende dialog mellem myndighed og dem, der skal udføre arbejdet om ressourcer, indsatser og faglige resultater.
  • Tilrettelæg en stærk visitation gennem et visitationsudvalg og sørg for en tæt opfølgning på borgernes fremskridt.
  • Anvend administrative styringsforudsætninger om antal indsatser, udgifter og tilgang af borgere til budgetlægning.
  • Udarbejd præcise og pålidelige regnskabsprognoser og lav handleplaner, hvis tallene afviger.
  • Udsend relevant styringsinformation om udgifter, aktiviteter og resultater som støtte for beslutninger.