Prækvalifikation til udbud af vedligeholdelse mv. af statens Oracle-programmer

09-01-2019
Indkøb Digitale løsninger Økonomi

Moderniseringsstyrelsen har truffet beslutning om prækvalificering af tre ansøgere til at afgive tilbud vedrørende Rammeaftalen om vedligeholdelse og service, tilkøb og IaaS til statens Oracle-programmer (EUT nr. 2018/S 212-484292).

Moderniseringsstyrelsen har på baggrund af de indkomne prækvalifikationsanmodninger udvalgt tre ansøgere som opfordres til at afgive tilbud.

De prækvalificerede virksomheder er:

  • Atea A/S
  • IBM Danmark A/S
  • SYSCO AS

Tilbudsfristen er den 5. februar 2019, kl. 12.00. Udbuddet gennemføres efter reglerne om udbud med forhandling, og Moderniseringsstyrelsen kan derfor enten vælge at starte forhandlinger med tilbudsgiverne eller acceptere et af de indledende tilbud.