Ophævelse af cirkulære om EUD-elever og ny overenskomst for skibsførere m.fl. i Grønland

01-01-2019

Cirkulæret om kvoter for EUD-elever i 2017 ophæves og der er indgået ny overenskomst for skibsførere og styrmænd i Grønland.

Med virkning fra 1. februar 2019 ophæves cirkulæret om elevkvoter i staten i 2017.

Hent cirkulæret om ophævelse af kvoter for EUD-elever i staten i 2017 her

Finansministeriet og Atorfillit Kattuffiat har den 30. januar 2019 indgået overenskomst for skibsførere og styrmænd i Grønland

Hent cirkulæret om overenskomst for skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland her