Nye retningslinjer for den regnskabsmæssige håndtering af restancer overdraget til inddrivelse hos SKAT i 2018

15-01-2019
Økonomi

Med de nye retningslinjer skal den nuværende bogføringspraksis fastholdes, ligesom den allerede fortagne primokorrektion skal tilbageføres, for samtlige fordringsområder der administreres af Statens Administration.

Moderniseringsstyrelsen har besluttet, at de nye retningslinjer for bogføring af restante fordringer udelukkende gennemføres for følgende fordringsområder i 2018:

  1. Fordringer på skatteministeriets område (bogføres af Skattestyrelsen og Domstolsstyrelsen
  2. Fordringer på SU-området (bogføres af Udbetaling Danmark)
  3. Fordringer angående politibøder (bogføres af Politiet og Skatteministeriet)
  4. Fordringer angående underholdsbidrag (bogføres af Udbetaling Danmark)
  5. Fordringer vedr. enkelte ordninger administreret af Udbetaling, hovedsageligt fra STAR (bogføres af Udbetaling Danmark og STAR)

For alle øvrige fordringsområder skal der ikke i 2018 bogføres efter de nye retningslinjer i regnskabsbekendtgørelsen. Dette betyder at den nuværende bogføring efter hidtil gældende retningslinjer fastholdes, mens den allerede bogførte primo korrektion tilbageføres i regnskabet for 2018.

Her kan du læse Moderniseringsstyrelsens brev til samtlige departementer