Moderniseringsstyrelsens rådgivningsdatabaser og beregnere har fået nyt og mere brugervenligt format

16-01-2019

Moderniseringsstyrelsen driver en række databaser og beregnere, som du kan bruge til at få overblik over f.eks. jubilæer, cirkulærer og andre personalerelaterede og ansættelsesretlige spørgsmål. Disse databaser har nu fået et nyt og mere brugervenligt format.

Cirkulærer

Her kan du finde de fleste af de love, bekendtgørelser, cirkulærer og andre regelsæt, der gælder på statens område.

Gå til databasen med cirkulærer her

Personaleadministrativ vejledning

Den personaleadministrative vejledning (PAV) giver en samlet oversigt over reglerne om løn- og ansættelsesvilkår for tjenestemænd og overenskomstansatte m.fl. i staten mv.

Gå til den personaleadministrative vejledning (PAV) her

Jubilæumsberegner

Jubilæumsgratiale udbetales, når du har været ansat i staten i 25, 40 eller 50 år, og til beregning heraf tilbyder Moderniseringsstyrelsen en jubilæumsberegner.

Gå til jubilæumsberegneren her

Grundbeløbsberegner

Grundbeløbsberegneren giver dig mulighed for at omregne et beløb fra enten 1997- eller 2012-satser til tilsvarende satser i andre år.

Gå til grundbeløbsberegneren her