Orienteringsmøde om ny fællesstatslig trykkeriaftale den 13. februar 2019 (Flyttet til 13. marts 2019 kl. 14.30)

17-01-2019
Indkøb Økonomi

Rettelse 11. februar 2019: Informationsmødet er flyttet til den 13. marts 2019 kl. 14. 30

Onsdag den 13. februar 2019 kl. 14.30-15.30 inviterer Moderniseringsstyrelsen til informationsmøde om den kommende fællesstatslige aftale på trykkeri-, kopi- og printydelser.

Mødet henvender sig til indkøbere i offentlige institutioner, der forventer at benytte aftalen, samt de vindende tilbudsgivere.

Mødet har til formål at sikre en god og grundig forståelse af aftalens overordnede elementer, så aftalen kan benyttes bedst muligt. 

Dagsorden

Mødet har følgende dagsorden, hvor det bemærkes, at der kan forekomme ændringer:

 • Velkommen
 • Kort om processen indtil nu
 • Gennemgang af aftalens hovedelementer
  • Produkter
  • Leverandører
  • Bestilling
 • Bestillingsapplikationen
 • Miniudbud
 • Fakturering og betaling
 • Spørgsmål/svar

Mødet forventes at vare 1 time, og afholdes i Moderniseringsstyrelsen på Landgreven 4, 1301 København K.

Informationsmødet vil blive afholdt af Sarah Knudsen fra Statens Indkøb, der har forestået udbuddet og vil fungere som kontraktstyrer på aftalen.

Tilmelding

Tilmelding er nødvendig og skal indgives til Stefan Lægaard Simonsen på senest mandag den 11. februar kl. 12.00.

Moderniseringsstyrelsen forbeholder sig retten til at lukke for tilmeldingerne samt at begrænse antallet af deltagere pr. organsation.

Spørgsmål til mødet kan ligeledes rettes til Stefan Lægaard Simonsen på ovenstående adresse, mens spørgsmål vedrørende rammeaftalen kan rettes til Sarah Knudsen på