Flere kvinder bliver ledere i staten

10-01-2019

Antallet af kvindelige ledere i staten er steget markant de seneste ti år. Mere end hver tredje leder i staten er således kvinde i dag – for ti år siden var det under hver fjerde.

Kvinder fylder stadig mere på chefgangene i staten. Der er således flere kvinder på alle ledelsesniveauer i staten end for bare ti år siden. Siden 2008 er andelen af kvindelige chefer steget fra 24 pct. til 34 pct. i 2018. Kvinderne er bedst repræsenteret blandt kontorchefer og vicedirektører (lønramme 37 og 38), hvor henholdsvis 36 pct. og 30 pct. er kvinder.

Et støt stigende antal kvinder i ledelse

Kvinders andel blandt de statslige chefer stiger støt i hele perioden. Antallet af kvindelige kontorchefer er steget med 37 pct. siden 2008, og samlet set er antallet af kvinder i ledelse steget med 41 pct. siden 2008.

Også tydelig stigning af kvinder i de øverste lag

Den største stigning ses dog blandt de øverste chefer i lønramme 39-42, der omfatter afdelingschefer, direktører og departementschefer. Eksempelvis er antallet af kvinder blandt styrelsesdirektører femdoblet siden 2008: Hvor der i 2008 var to kvinder, er der i 2018 12 kvinder. Samlet for lønrammerne 39-42 svarer det til, at hver fjerde øverste topchef i staten i 2018 er en kvinde.

Udvikling i andel af kvinder i ledelse i staten

Anm.: I lønramme 37 (LR 37) indgår typisk kontorchefer, LR 38 er under- og vicedirektører, LR 39 er afdelingschefer og direktører i mindre styrelser, LR 40 er direktører i større styrelser, mens LR 41-42 er departementschefer.
Opgørelsen omfatter samtlige årsværk i de øverste lønrammer bortset fra dommere,  professorer, retspræsidenter og retsformænd.
Kilde: Finansministeriets Forhandlingsdatabase