Hvordan fungerer resultatløn bedst som motivationsredskab?

08-01-2019

Hvor mange chefer i staten fik sidste år resultatløn - og hvordan fungerer værktøjet som motivation for at nå mål og resultater? Ny analyse fra Moderniseringsstyrelsen af præstationsafhængig løn i staten bliver nu fulgt op med klare retningslinjer, eksempler på god praksis og bedre løndata.

En ny analyse fra Moderniseringsstyrelsen - baseret på hele 2.206 lønstatistikker, spørgeskemasvar fra 99 institutioner og 39 toplederinterviews - klarlægger nu for første gang, hvor meget og hvordan resultatløn og engangsvederlag bruges i staten - og om bonusserne bliver anvendt efter hensigten.

Analysearbejdet blev sat i gang i 2018 af innovationsminister Sophie Løhde foranlediget af en række historier i medierne om offentlige chefers resultatløn.

Den 148 sider store analyse viser, at resultatløn og engangsvederlag gennem de seneste 15 år er blevet mere udbredt i staten til at anerkende chefer for at nå mål og resultater. Sidste år fik ca. 9 ud af 10 chefer i staten således en præstationsafhængig løn på i gennemsnit 77.000 kroner.

Bonusser er ikke blevet større i gennemsnit

I 2003 fik 49 procent af cheferne i staten en bonus. I 2017 var det tal 88 procent. De enkelte bonusudbetalinger er imidlertid ikke blevet større over tid og udgør i gennemsnit 7,4 procent af den samlede løn.

Gennemsnitlig bonusser til chefer i staten som andel af den samlede løn

7,4 pct.

Kilde: Moderniseringsstyrelsen

Samlet set viser vores analyse, at flere chefer på tværs af lønrammerne får bonusser. Og analysen viser også, at bonusserne i langt de fleste tilfælde bliver anvendt som et aktivt ledelsesværktøj og som motivationsværktøj til at anerkende et godt stykke arbejde omkring kerneopgaverne

Kontorchef Rikke Ginnerup

Nogle steder bliver kontrakterne imidlertid indgået for sent på året, og andre steder er der ikke den nødvendige dokumentation for, hvordan lederne har nået målene. Derfor vil vi i 2019 udarbejde klare retningslinjer for, hvordan resultatløn og engangsvederlag bør bruges og dokumenteres. Og vi vil også som inspiration vise, hvad der fungerer som god praksis i mange statslige institutioner.

Kontorchef Rikke Ginnerup

Nye retningslinjer, ’best practice’ og løndata på vej

  • Ny vejledning i 2019, der klart definerer forskellen på resultatløn og engangsvederlag og viser, hvilke rammer der er for dokumentation.

  • Inspirationsmateriale, der viser hvordan statslige institutioner bruger resultatløn og engangsve-derlag, så værktøjerne understøtter kerneopgaverne.

  • Bedre løndata til de lokale ledelser, så de fx kan se, om den præstationsafhængige løn varierer år for år efter de mål og resultater, der bliver aftalt.