Hvordan fungerer resultatløn bedst som motivationsredskab?

08-01-2019
HR Ledelse Modernisering

Hvor mange chefer i staten fik sidste år resultatløn - og hvordan fungerer værktøjet som motivation for at nå mål og resultater? Ny analyse fra Moderniseringsstyrelsen af præstationsafhængig løn i staten bliver nu fulgt op med klare retningslinjer, eksempler på god praksis og bedre løndata.

En ny analyse fra Moderniseringsstyrelsen - baseret på hele 2.206 lønstatistikker, spørgeskemasvar fra 99 institutioner og 39 toplederinterviews - klarlægger nu for første gang, hvor meget og hvordan resultatløn og engangsvederlag bruges i staten - og om bonusserne bliver anvendt efter hensigten.

Analysearbejdet blev sat i gang i 2018 af innovationsminister Sophie Løhde foranlediget af en række historier i medierne om offentlige chefers resultatløn.

Den 148 sider store analyse viser, at resultatløn og engangsvederlag gennem de seneste 15 år er blevet mere udbredt i staten til at anerkende chefer for at nå mål og resultater. Sidste år fik ca. 9 ud af 10 chefer i staten således en præstationsafhængig løn på i gennemsnit 77.000 kroner.

Bonusser er ikke blevet større i gennemsnit

I 2003 fik 49 procent af cheferne i staten en bonus. I 2017 var det tal 88 procent. De enkelte bonusudbetalinger er imidlertid ikke blevet større over tid og udgør i gennemsnit 7,4 procent af den samlede løn.