Aftale om eksterne lektorer og opdateret satsregulering pr. 1. januar 2019 for tjenesterejser

11-01-2019

Finansministeriet og Akademikerne har indgået ny aftale om eksterne lektorer ved universiteterne. Endvidere er cirkulæret om satsregulering pr. 1. januar 2019 for tjenesterejser opdateret.

Finansministeriet og Akademikerne har den 8. januar 2019 indgået ny aftale om eksterne lektorer.

Hent cirkulære om aftale om eksterne lektorer ved universiteterne m.fl. under Uddannelses- og Forskningsministeriet her.

 

Cirkulæret om satsregulering pr. 1. januar 2019 for tjenesterejser er opdateret med følgende ændringer:

  • Procentgodtgørelsen for Danmark i bilag 2
  • Procentgodtgørelsen i udlandet og i Grønland i bilag 3
  • Hoteldispositionsbeløbet for Danmark opdateret på baggrund af den nye statslige hotelaftale

Det opdaterede cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2019 kan hentes her.