Udbetaling til: Canada, Cannes eller Casper?

08-02-2019
Digitale løsninger

Nu bliver NS/NKS integrationen endnu smartere

Det har længe været et ønske i Navision Stat produktudviklingsteamet, at kunne sende alle typer af betalinger fra Navision Stat via NemKonto (NKS).

Dette vil nemlig betyde, at både de komplette ind- og udland (inkl. USA, Canada, New Zealand og Australien), IBAN only og ukomplette betalinger kan sendes gennem NKS. Det vil igen betyde, at man, i Navision Stat, kan få fuldt udbytte af de retursvar NKS leverer, uanset om betalingen sker til Canada, Cannes eller Casper.

Ud over en ensretning af betalingskanalen, giver dette mulighed for at berige betalingsposterne med oplysninger om modtagerbanken direkte i Navision Stat.

Vi forventer at denne ændring bliver en realitet med Navision Stat 9.3, der frigives ultimo april 2019. 

Så glæd jer!