Moderniseringsstyrelsens direktør Poul Taankvist inviterer til SBS-kickoff

08-02-2019

Statens Budgetsystem (SBS) er færdigudviklet, og systemet skal nu implementeres. Moderniseringsstyrelsens direktør Poul Taankvist mødes d. 4. marts med topledelsen i de første 32 institutioner, der skal have SBS implementeret. Mødet skal blandt andet forberede institutionerne på implementeringsprocessen og den rolle de selv og Moderniseringsstyrelsen vil have i forbindelse med implementeringen.

Statens Budgetsystem (SBS) er færdigudviklet, og systemet skal nu implementeres og tages i anvendelse. Implementeringsarbejdet udgør en kompleks opgave, og Moderniseringsstyrelsen og de modtagende institutioner har et fælles ansvar for at sikre en god implementering, så både brugere og økonomifunktioner får mest mulig værdi af SBS i deres budget- og økonomistyringsarbejde.

Implementeringen og ibrugtagningen af SBS kræver deltagelse og forankring i hele institutionen. Implementeringsforløbet initieres derfor ved, at Moderniseringsstyrelsens direktør Poul Taankvist inviterer topledelsen i de første 32 institutioner i første implementeringsbølge til et opstartsmøde d. 4. marts. Mødet skal give institutionerne et indblik i, hvilken implementeringsstøtte de kan forvente fra Moderniseringsstyrelsen, samt hvilke forventninger der er til egen indsats. Dette skal sikre et godt afsæt for institutionernes egne forberedelser og en god opstart på implementeringen. Der planlægges tilsvarende arrangementer i forbindelse med efterfølgende implementeringsbølger.

Selve implementeringen af de 32 institutioner forløber i perioden fra efter mødet og frem til august 2019. Implementeringsprocessen afsluttes formelt med udgiftsopfølgning 2, som skal foretages i SBS.

Kort om Statens Budgetsystem

SBS skal procesunderstøtte budgetarbejdet i statens institutioner, og sikrer bl.a. at budgetdata kun findes i én autoritativ version.

Systemet har integrationer til Navision Stat, SKS og LDV, som giver brugerne et opdateret og valideret overblik over budget og forbrug i forhold til ramme og bevilling for alle bevillingstyper. Brugergrænsefladen udgøres af excel, mens selve systemet er baseret på SAP-teknologi.

Institutionerne i første implementeringsbølge:

 • Erhvervsministeriets Departement
 • Finanstilsynet
 • Søfartsstyrelsen
 • Nævnenes Hus
 • Patent- og Varemærkestyrelsen
 • Sikkerhedsstyrelsen
 • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
 • Den Maritime Havarikommission
 • Udlændinge- og Integrationsministeriets departement
 • Udlændingestyrelsen
 • Styrelsen for International Rekruttering og Integration
 • Undervisningsministeriets departement
 • Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
 • Styrelsen for It og Læring
 • Danmarks Evalueringsinstitut
 • Dansk Center for Undervisningsmiljø
 • Sorø Akademi
 • Børne og Socialministeriets departement
 • Børnerådet
 • Rådet for Socialt Udsatte
 • Det Centrale Handicapråd
 • Frivilligrådet
 • Kofoeds Skole
 • Statsministeriet
 • Rigsombudsmanden i Grønland
 • Rigsombudsmanden på Færøerne
 • Energistyrelsen
 • DMI
 • Forsyningstilsynet
 • Arbejdstilsynet
 • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)
 • Naturstyrelsen