Informationsmøde om trykkeriaftalen flyttes til 13. marts 2019 kl. 14.30

11-02-2019
Nyhed Indkøb Økonomi

Der er indkommet klage på trykkeriaftalen, hvilket udskyder indgåelsen af aftalen. Af samme årsag flyttes informationsmødet om den nye aftale til den 13. marts 2019 kl. 14.30.

 

Under standstill-perioden i trykkeriudbuddet indkom en klage på tildelingsbeslutningen. I januar 2019 meddelte Klagenævnet, at klagen ikke kunne tillægges opsættende virkning. Klager valgte dog at opretholde klagen og er den 30. januar kommet med nye påstande.

 

Moderniseringsstyrelsen har besluttet at vente med at indgå kontrakten til de nye påstande er afdækket nærmere. Moderniseringsstyrelsen forventer at foretage en ny vurdering inden for de næste par uger og vil herefter give besked om den videre proces.

 

Indtil kontrakten forventeligt indgås, anbefales de statslige institutioner til at udskyde indkøb, der ikke er af hastende karakter. Såfremt I har uopsætteligt behov for at foretage indkøb af trykkeri-, kopi- og printydelser, skal indkøbet foregå efter de gældende udbudsregler, samt de gældende forvaltningsretlige principper.

 

Klagen betyder også, at vi er nødt til at udskyde det planlagte informationsmøde om trykkeriaftalen. Indtil videre er informationsmødet udskudt til onsdag den 13. marts 2019, kl. 14.30, i Moderniseringsstyrelsen på Landgreven 4 i København.

 

Tilmeldinger til informationsmødet kan frem til og med mandag den 11. marts sendes til Stefan Lægaard Simonsen på .