Stor interesse for genudbuddet af Statens Lønløsning

13-02-2019
Digitale løsninger

Ti interesserede leverandører mødte mandag den 11. februar 2019 op til et fælles markedsdialogmøde om det forestående genudbud af Statens Lønløsning. Leverandørerne fik indsigt i de strategiske sigtepunkter for udbuddet, og bidrog med værdifulde kommentarer til projektet. Nu sættes de individuelle dialogmøder i gang.

Moderniseringsstyrelsen afvikler i øjeblikket en dialog med markedet om genudbuddet af Statens Lønløsning. På det fælles dialogmøde fik de fremmødte leverandører en kort indføring i udbuddet, kontraktmodellen og tidsplanen for udbudsprocessen. Herefter blev ordet givet frit til leverandørernes spørgsmål og kommentarer.

Formålet med markedsdialogen er at fremme muligheden for, at markedets leverandører kan bidrage til, hvordan vi får skabt det bedste grundlag for både udbudsprocessen og den fremtidige kontrakt om Staten Lønløsning.

Individuelle dialogmøder

Udover det afholdte fælles dialogmøde inviterer Moderniseringsstyrelsen til individuelle dialogmøder med interesserede leverandører. Det er ikke en betingelse for deltagelse i de individuelle dialogmøder, at man har deltaget i det fælles dialogmøde.

Tilmelding skal ske til Moderniseringsstyrelsen inden den 15. februar 2019.