Vejledning om årsrapport 2019

16-12-2019
Økonomi

Hermed udsendes ny vejledning om årsrapport for statslige institutioner.

I forhold til vejledning om årsrapport for statslige institutioner 2018 er de vigtigste ændringer i nærværende vejledning følgende:

  • Der er en ændret formulering af påtegningen i tilfælde, hvor ledelsen afgiver en supplerende forklaring, fx på grund af usikkerhed om regnskabet eller konstaterede mangler i interne forretningsgange.
  • Værdireguleringer af værdipapirer og kapitalandele skal beskrives i afsnittet om anvendt regnskabspraksis.
  • Såfremt der er foretaget bortfald i årets overskud, skal dette forklares.

Vejledning om årsrapport 2019 kan findes her.