Rammeaftale om vagtydelser (Vagtaftalen) er indgået

18-12-2019
Indkøb

Moderniseringsstyrelsen har indgået rammeaftale om vagtydelser.

Kontraktperiode og leverandører

Vagtaftalen træder i kraft den 1. januar 2020 og løber til og med den 31. decem-ber 2023.

De følgende tre tilbudsgivere er tildelt på delaftale 1 - Østdanmark:

  • G4S Security Services A/S
  • Sikringsvagten A/S
  • Vagtservice Danmark A/S

De følgende tre tilbudsgivere er tildelt på delaftale 2 - Vestdanmark:

  • G4S Security Services A/S
  • Sikringsvagten A/S
  • Securitas A/S

Overgang til Bygningsstyrelsens facility management-løsning

Vagtaftalen skal - sammen med genudbuddene af kontrolcentralaftalen, AIA/ADK-aftalen, flytteaftalen og rengøringsaftalen - understøtte statens over-gang til Bygningsstyrelsens samlede facility management-løsning i perioden frem mod 2023.

Du kan læse mere om den glidende overgang til facility management her

Yderligere information kan også findes på Bygningsstyrelsens hjemmeside. Klik her for at tilgå Bygningsstyrelsens hjemmeside

Kontakt

Relevante dokumenter er tilgængelige i IndFak, med henblik på at kunder kan forberede og indgå leveringsaftaler inden ikrafttræden 1. januar 2020.

Spørgsmål til aftalen kan rettes til Statens Indkøb via kontaktmodulet (si.topdesk.net) eller telefon 30 55 07 91.