Nu bliver det lettere at få data om staten

10-12-2019
Nyhed Økonomi Digitale løsninger

Moderniseringsstyrelsen lancerer nu ’Staten i tal’, der gør det lettere at få indsigt i administrative data om staten ved hjælp af interaktive visualiseringer. Statsregnskabet er det første, der bliver mere tilgængeligt og brugervenligt.

""

Det kan være vanskeligt at tilgå store mængder rå data. Statsregnskabet, der i den traditionelle trykte udgave fylder over 1.000 sider, er i sagens natur ingen undtagelse.

Derfor lancerer Moderniseringsstyrelsen nu et nyt digitalt værktøj på modst.dk, kaldet ’Staten i tal’, hvor vi indledningsvist præsenterer Statsregnskabet på en mere let, interaktiv og visuel måde. Til næste år bliver statens indkøbsdata og medarbejder- og lønstatistikken også gjort mere tilgængelig på samme vis.

Det giver offentligheden og statens medarbejdere hurtig og let adgang til data.

Oplev værktøjet ’Staten i tal’ her

Frederik Lindgren Greisen, kontorchef i Moderniseringsstyrelsen:

”I Moderniseringsstyrelsen arbejder vi på, at gøre statens administrative data langt mere tilgængelige. Borgere, medarbejdere, medier og meningsdannere skal have hurtig og let adgang til de mange administrative data fra fx Statsregnskabet, som vi råder over. Derfor lancerer vi nu et nyt digitalt værktøj på vores hjemmeside, hvor man kan trække data ud på visuel måde, der gør det nemt at bruge tallene i hverdagen.”

Skatteindtægter eller lønudgifter i Statsregnskabet

Det traditionelle statsregnskab er bygget op efter samme bevillingsstruktur som findes i Finansloven, men strukturen siger ikke meget om, hvad statens penge bliver brugt på.

Nu kan man som bruger selv vælge, hvordan man vil have statens udgifter og indtægter vist på forskellige måder og niveauer - fra de store nøgletal for statens indtægter til driftsudgifterne i en lille statslig institution.

Kirsten Kolbjørn Larsen, data scientist i Moderniseringsstyrelsen:

”Visualiseringen er bygget på en interaktiv platform, hvilket gør det muligt at klikke sig rundt i graferne og få oplysninger om fx statens skatteindtægter og udgifter til kommunernes bloktilskud. Man kan også dykke ned i, hvad den enkelte institution har brugt af penge på drift eller helt ned på udgifter til eksempelvis løn og husleje.”