Indkøbskaskaden og overlappende aftaler i Statens Indkøbsprogram

04-12-2019
Indkøb

Siden 2016 har Moderniseringsstyrelsen og SKI arbejdet tæt sammen om driften og udviklingen af aftalerne i Statens Indkøbsprogram. Et af de seneste eksempler på det er SKI's aftale for kommunikationsprodukter og -løsninger (50.07), der blandt andet erstatter den fællesstatslige netværkskomponentaftale i indkøbsprogrammet.

Aftalen er forpligtende for staten, og er altså på højeste niveau af indkøbskaskaden (jf. indkøbscirkulæret). Aftalen er designet, så kunderne kan få opfyldt hele deres behov end-to-end, og det betyder, at den indeholder produkter, som også findes på andre forpligtende aftaler i indkøbsprogrammet. Det gælder eksempelvis av-udstyr og sikkerhedssoftware.

Læs det fulde cirkulære om indkøb i staten på retsinformation.dk

Hvis du som kunde står i en situation, hvor der er flere aftaler på samme niveau af indkøbskaskaden, skal du bruge den aftale, der bedst opfylder dit behov. Det gør altså ikke nogen forskel, om aftalen er udbudt af Moderniseringsstyrelsen eller SKI. Husk, som altid når du køber ind, at have god dokumentation for dine beslutninger.

Hvis du vil vide mere om, hvordan indkøbskaskaden fungerer, så brug Rådgivningsenhedens nye vejledning, som du finder på Rådgivningsenhedens hjemmeside

Du kan finde mere information og vejledning om 50.07 på SKIs hjemmeside