Den regnskabsmæssige håndtering af feriepengeforpligtelser og restancer 2019

09-12-2019
Økonomi

På informationsmøde om regnskabsårsafslutningen 2019 blev der orienteret om, hvorledes feriepengeforpligtelser og fordringer, der er sendt til inddrivelse, skal håndteres i regnskabet for 2019. Der blev orienteret om, at den regnskabsmæssige håndtering skal ske ligesom i 2018.

Feriepengeforpligtelser registreres i 2019 efter den gældende vejledning om beregning og bogføring af feriepengeforpligtelser, hvor der fortsat er mulighed for at anvende den gennemsnitlige eller konkrete beregningsmetode. Endvidere skal der ikke registreres en særskilt forpligtelse for den indefrosne ferie i 2019. I 2020 vil der blive udgivet en ny vejledning om beregning og bogføring af feriepengeforpligtelser, hvor der tages udgangspunkt i principperne for den nye ferielov.

For fordringer, der sendes til inddrivelse, vil de såkaldte mindre fordringshavere stadig væk være undtaget for de ny regnskabsregler fra 2018 om indregning af forventet tab på restancer ud fra Skatteministeriets kursværdimodel. Det er således alene de store fordringer så som skattefordringer, politibøder, forskudsvise udbetalte børnebidrag og SU-lån, der vil være omfattet af de nye regler.

Den 6. december 2019 udsendte Moderniseringsstyrelsen notat, hvori ovennævnte regnskabspraksis er beskrevet nærmere. Her findes notatet den regnskabsmæssige håndtering af feriepengeforpligtelser og restancer 2019.