Månedlige Navision Stat versionsopdateringer for alle kunder

30-08-2019
Digitale løsninger

Det er nu muligt for selvejende institutioner, og andre kunder med eget systemansvar, at implementere versionsopdateringer månedligt i stedet for at skulle vente på de halvårlige akkumulerede servicepacks.

Indtil nu er versionsopdateringer til Navision Stat blevet frigivet 2 gange årligt til alle kunder, mens kunder regnskabsmæssigt serviceret af Statens Administration er blevet løbende opdateret på månedsbasis. Øvrige kunder på løsningen har således halvårligt oplevet en større opdatering med en dertilhørende eventuel tilvænningsperiode. Flere kunder har derfor udtrykt behov for større fleksibilitet i forbindelse med versionsopdateringer, så de i højere grad kan implementeres løbende.

De seneste 2 år er der for Navision Stat kunder, der regnskabsmæssigt serviceres af Statens Administration og som hostes hos Statens IT, løbende blevet frigivet versionsopdateringer, baseret på månedlige sprints, som - via akkumulerede inkrements - automatisk bliver installeret på Navision Stat databasen.

Moderniseringsstyrelsen vil gerne give ALLE kunder den samme mulighed for at foretage løbende versionsopdatering. Derfor har vi udviklet såkaldte buildpakker for egen implementering. Bemærk, at pakkerne er udviklet med udgangspunkt i standard Navision Stat databaser, hvorfor buildpakkerne i nogle tilfælde vil skulle justeres i tilfælde af lokale tilretninger på databasen. Eventuelle rettelser vil i så fald være kundens eget ansvar.

Læs mere om buildpakkerne og find systemkomponenter og installationsvejledninger her