Statsansattes løn stiger i gennemsnit 4.600 kroner

01-04-2019
Økonomi HR

Som en del af OK18-forliget får de ansatte i staten fra 1. april en generel lønstigning på 0,92 procent set i forhold til lønniveauerne i oktober 2018. Det svarer til en gennemsnitlig årlig lønstigning på 4.600 kroner.

Med den generelle lønstigning fra 1. april bliver de fleste centralt og lokalt aftalte faste løndele forhøjet. Det gælder fx basisløn, pensionsbidrag og kvalifikation- og funktionstillæg.

Stigningen på 0,92 procent svarer til en lønstigning inkl. pension på gennemsnitligt 4.600 kroner om året. Lønstigningen vil gøre sig gældende fra og med aprillønnen.

Samlet set vil de statsansattes løn pr. 1. april 2019 være forhøjet med 2,57 procent siden OK18-aftalen blev indgået, svarende til en aftalt lønstigning inkl. pension på gennemsnitligt 12.300 kr. om året set i forhold til lønniveauerne ved indgangen til overenskomstforhandlingerne.

Den næste generelle lønstigning, der følger af OK18-forliget, er på 0,86 procent og bliver udmøntet pr. 1. oktober 2019.

Eksempler på faggruppernes løn

I figuren nedenfor kan du se eksempler på forskellige faggrupper i staten og deres lønniveauer (inklusiv pension, eksklusiv variable ydelser) samt de lønstigninger, som de gennemsnitligt har fået pr. 1. april 2019 set i forhold til lønniveauerne pr. 1. oktober 2018.

De generelle lønstigninger bliver udmøntet som en forhøjelse af den såkaldte statslige reguleringsprocent. Her kan du læse mere om den statslige reguleringsprocent.

Udover forhøjelse af den statslige reguleringsprocent er der også - for en række grupper - aftalt specifikke ændringer af basislønninger, tillæg, pensionsbidrag mv. pr. 1. april. Disse ændringer er ikke medregnet her. De vil blive udbetalt med til-bagevirkende kraft, når aftalerne er udsendt.