Statens forbrug af Kammeradvokaten falder

29-04-2019
Økonomi Indkøb

En opgørelse over statens forbrug af Kammeradvokaten viser et generelt fald på 3 procent i 2018, hvis man fraregner de store sager i Skatteministeriet. Antallet af retssager, som Kammeradvokaten har varetaget for staten, er faldet med næsten 1.500 sager over tre år. Til gengæld er antallet af sager, hvor staten er blevet rådgivet, steget med 850.

En opgørelse over det samlede forbrug af Kammeradvokaten i 2018 viser, at staten sidste år købte juridisk bistand for 369 millioner kroner, hvis man fraregner de store omkostninger til EFI- og udbyttesagerne i Skatteministeriet, der udgør 111 millioner kroner.

Det er et fald på 3 procent i forhold til 2017, hvor omkostningerne til Kammeradvokaten lå på 382 millioner kroner, fraregnet udgifterne til EFI på 88 millioner kroner.

Skatteministeriet, Forsvarsministeriet og Justitsministeriet har det største forbrug af Kammeradvokaten, mens Undervisningsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet og Kirkeministeriet har det mindste.

Kammeradvokaten har færre retssager…

Opgørelsen for 2018 viser også, at antallet af retssager, som Kammeradvokaten har varetaget for staten, er faldet med 15 procent over tre år.

I 2016 var statens udgifter til retssager, som Kammeradvokaten varetog, på 212 millioner kroner. I 2018 var det tal reduceret til 181 millioner kroner.
Målt på antallet af retssager er der tale om et fald på 31 procent, svarende til 1.480 sager – fra 4.845 sager i 2016 til 3.365 sager i 2018. Langt de fleste af statens sager er byretssager, der er faldet med 31 procent siden 2016.

… Men flere rådgivningssager

Til gengæld er antallet af sager, hvor Kammeradvokaten har rådgivet staten, siden 2015 steget med 71 procent. I 2015 var udgifterne 180 millioner kroner. Det tal er steget til 307 millioner kroner i 2018.
Omregnet til sager, svarer stigningen til, at antallet af rådgivningsager er steget fra 1.210 sager i 2015 til 2.062 sager i 2018.  

De fleste sager, som Kammeradvokaten varetager for staten, handler om "udbud og kontrakter", "skatter og afgifter" eller "inddrivelse og insolvens", mens emner som eksempelvis "fogedsager" og "socialret" fylder mindre.