Minister for offentlig innovation Sofie Løhde har udpeget nye medlemmer til Omflytningsnævnet

30-04-2019

Ministeren for offentlig innovation har netop udpeget nye medlemmer af Omflytningsnævnet. Nævnet behandler sager om tjenestemænds overtagelse af stillinger uden for deres hidtidige ansættelsesområde og om overtagelse af et andet passende arbejdsområde uden for deres hidtidige ansættelsesområde.

Fra den 1. juni 2019 og frem til udgangen af maj 2023 har Omflytningsnævnet følgende sammensætning:

Formand

  • Kontorchef Jesper Schaumburg-Müller, Moderniseringsstyrelsen

Administrationsrepræsentanter

  • HR-chef Trine Dahl, Justitsministeriet
  • HR-chef Erling H. Wulff, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
  • Vicedirektør, oberst Peter Wass, Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Repræsentanter fra centralorganisationerne

  • Stedfortrædende formand Bo Yde Sørensen, Fængselsforbundet
  • Formand Jesper Korsgaard Hansen, Centralforeningen for stampersonel
  • Formand Anders Bondo Christensen, Lærernes Centralorganisation
  • Formand Lars Qvistgaard, Akademikerne