Nu samler staten facility management

05-04-2019
Indkøb

De kommende år bliver det ISS, der overtager al rengøring, kantinedrift og bygningsvedligeholdelse m.m. for 36 statslige institutioner. Det giver mere kvalitet for pengene og frigiver tid til kerneopgaverne. Ca. 150 medarbejdere skal skifte arbejdsgiver - og det skal håndteres godt.

""

I 2016 viste en undersøgelse fra Moderniseringsstyrelsen, at det er en god forretning at samle facility management i staten med én privat leverandør, der løser alle opgaver inden for bl.a. rengøring, kantinedrift, affaldshåndtering, vagtordning og bygningsvedligeholdelse.

Regeringen har derfor som et led i Sammenhængsreformens fokus på "fælles løsninger" oprettet en fællesstatslig facility management-enhed i Bygningsstyrelsen, der fremover skal stå for udbud, indkøb og styring af facility management-ydelserne.

I dag har Bygningsstyrelsen så valgt ISS Facility Services A/S som den private leverandør, der fra 1. oktober 2019 skal overtage facility management-opgaverne for 36 statslige organisationer. Den nye kontrakt forventes at ville kunne spare staten for mere end 40 millioner kroner om året, svarende til 300 millioner kroner hele i kontraktperioden på syv år.

Med en fælles løsning gør vi det betydeligt lettere for de 36 statslige myndigheder, fordi de ikke længere skal styre og have overblik over de mange facility management opgaver i hverdagen. Nu kan de koncentrere sig kerneopgaverne, mens opgaverne bliver løst professionelt af én privat leverandør, som Bygningsstyrelsen holder snor i.

Kontorchef i Moderniseringsstyrelsen, Rikke Ginnerup.

God overgang for 200 medarbejdere

Når ISS overtager facility management-opgaverne, skal omkring 150 medarbejdere skifte arbejdsgiver. Det svarer til 100 årsværk. Og den del af virksomhedsoverdragelsen skal håndteres på en god måde, siger Rikke Ginnerup.

Vi har lige fra starten været meget opmærksomme på at få afklaret alle de personalejuridiske spørgsmål og klæde lederne godt på til forandringsprocessen. Nu gælder det om at fokusere på at hjælpe alle de berørte medarbejdere godt videre til deres nye arbejdsgiver 1. oktober.

Kontorchef i Moderniseringsstyrelsen, Rikke Ginnerup.  

Det udbud som ISS i dag har vundet, er kun det første af alt tre udbudsrunder. Bygningsstyrelsen er på vej med yderligere to udbudsrunder inden for facility management-opgaver, hvor man venter at kunne indgå kontrakter i 2021 og 2023.