Dine idéer til at gøre den offentlige sektor bedre kan vinde international hæder

10-04-2019

Lederne og medarbejderne på de offentlige arbejdspladser står hver dag foran en række udfordringer af stadig stigende kompleksitet. Men hvordan skal de håndteres? Hvis din arbejdsplads har fundet på en løsning, der bidrager til en mere borgercentreret og fremtidssikret håndtering af sådanne komplekse udfordringer, kan I indstille jer selv til ”The European Public Sector Award”.

Hvordan skal hverdagens stadig mere komplekse udfordringer håndteres? Hvordan anvendes nye teknologiske løsninger bedst muligt? Og hvad betyder borgercentreret i praksis, når man står over for problemer med mange dimensioner? Hvis du mener at have et godt bud på et svar, så kan du indstille din arbejdsplads til ”the European Public Sector Award”.

Prisen uddeles hvert andet år til europæiske forvaltninger, der har implementeret en særlig innovativ løsning. Det er the European Institute of Public Administration (EIPA), der står for prisuddelingen. EIPA inviterer også vinderne til en række møder, workshops m.m., hvor løsningen kan videreudvikles. Foruden vinderpriserne uddeles en række best practice-certifikater til de indsendte løsninger, som andre også kan lære af. EIPA samler det hele i en udgivelse af case-samlinger og projektoverblik.

I 2015 vandt Ikast-Brande Kommune best practice-certifikatet for en løsning, der skaber højere kvalitet i daginstitutionerne.