29 initiativer til en mere enkel administration i staten

26-04-2019
Økonomi Digitale løsninger

I denne publikation præsenterer regeringen 29 initiativer, der styrker kvaliteten og skaber en mere enkel administration i staten. Det mindsker bureaukrati og giver mere tid til kerneopgaven.

De 29 initiativer i publikationen ’Enkel administration i staten’ er beskrevet i fem forskellige temaer:

Bedre fællesstatslig systemunderstøttelse

Digitaliseringstiltag, der fokuserer på bedre systemunderstøttelse på tværs af staten. Initiativerne skal bidrage til, at der lokalt bliver brugt færre ressourcer på indkøb, udvikling og vedligeholdelse af egne systemløsninger.

Enkle og værdiskabende styringsredskaber

Indsatser, der bidrager til at fokusere på enkle styringsredskaber, der mindsker bureaukrati og giver værdi for institutionerne, fordi de understøtter kerneopgaven og giver mere tid til borgerne.

Mere enkel økonomistyring

Initiativer, som skal understøtte en effektiv økonomiadministration i de statslige institutioner ved at opdatere og sikre tidssvarende redskaber, kompetencer og systemer.

Forenkling af regler for personaleadministration

Tiltag, som skal sikre gennemsigtige og fleksible processer inden for det personaleadministrative område.

Bedste praksis for fremtidens HR-funktion

Initiativer, som skal styrke arbejdet med HR-administrationen for medarbejdere i staten ved at udvikle bedste praksis, sikre god systemunderstøttelse og bedre muligheder for kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere i staten.

Publikationen ’Enkel administration i staten’ lanceres som en del af regeringens afbureaukratiseringsreform. Du kan læse mere om afbureaukratiseringsreformen her.